آبستنی و تولیدمثل در همسترها

 

آبستنی و تولیدمثل در همسترها:

برای تولیدمثل در همسترها باید به فکر قفس اضافی و یاجعبه لانه باشید وبرای حیوان غذای بیشتری فراهم کنید.

همسترهای ماده تقریبا در سن 4 الی 6 هفتگی به بلوغ میرسند و همسترهای نر در 6 الی 7 هفتگی بالغ میشوند این بلوغ، بلوغ جنسی است ولی حیوان از لحاظ جسمی هنوز آمادگی جفت گیری ندارد.بهترین سن برای ماده ها 9 الی 11 هفتگی بوده و برای همسترهای نر 10 الی 11 هفتگی میباشد.

 همسترهایی که در محیط خانه نگه داری میشوند تقریبا در تمام طول سال توانایی جفت گیری و تولیدمثل را دارند. طول دوره بارداری همسترها 16 الی 20 روزمیباشد.

در هر بار زایمان حدودا 4 الی 8 نوزاد به دنیا میآید. سیکل جنسی یا فحلی در همستر ماده هر چهار روز یکبار تکرار میشود.

بعد از تخمک گذاری واژن حاوی ترشحات چسبناک شیری رنگ با بوی مخصوص است . حدودا سه روز بعد از این ترشحات اگر اجازه جفت گیری به حیوان داده شود آبستن خواهد شد.بهترین روش جفت گیری این است که هر روز عصر یک بار همستر نر و ماده را در کنار هم قرار دهیم.

به این نکته توجه کنید که نگه داری همستر نر و ماده به صورت دائم توصیه نمیشود . چون همستر ماده گاهی باعث صدمه به نر میشود یا بعد از زایمان همستر نر نوزادان را خواهد خورد.

هرگز همستر نر را وارد قلمرو یا قفس ماده نکنید. برای جفت گیری یا محل جدید انتخاب کنید و یا همستر ماده را وارد قفس همستر نر کنید.شاید تعداد نوزادان در اولین آبستنی کم باشد.بعد از اتمام جفت گیری بهتر است حیوانها را از هم جدا کنید و دوباره 4 روز بعد ملاقات داده شود اگر همستر آبستن باشد همستر نر را نخواهد پذیرفت.اما این دلیل صد درصد آبستنی نیست.میتوانید این کار را دوباره۷ روز بعد جفت گیری تکرار کنید.

اگر بعد جفت گیری روزهای 4 الی 8 دوباره ترشحات واژنی مشاهده گردید. دلیل برعدم آبستنی حیوان میباشد.بهتر است یک محل مناسب برای زایمان و نگه داری از نوزادان همستر تهیه شودو بستر قفس نیز تعویض گردد.بعد از سپری شدن حدودا یک هفته از آبستنی ناحیه شکمی از دو طرف برآمده خواهد شد.

در زمان آبستنی غذای بیشتری برای حیوان تهیه گردد و اورا در محل خلوت به دور از استرس نگه دارید.در طی دوران بارداری بهتر است همستر ماده در یک محل خلوت نگه داری شودواز تمیز کردن کل بستر اجتناب گردد یا قسمتهای کثیف بستر را به آرامی تمیز نمایید.حدود یک الی دو روز بعد بارداری همستر سنگین شده و پستان او متورم میگردد.

اغلب اوقات زایمان در شب و در داخل لانه انجام میشود.در صورت خون ریزی زیاد بعد آبستنی یا سخت زایی به دامپزشک مراجعه کنید.

بعد زایمان همستر ماده در لانه میماند و به نوزادان خود شیر میدهد هرگز سعی نکنید اورا از لانه خارج کنید چون استرس شدیدی به او وارد میشود،در موارد استرس مادر سعی میکند نوزادان را در دهان جا دهد و باعث خفگی آنها میشود.حدودا ده روز اول تولد مادر به ندرت از داخل لانه خارج میشود . هرگز قبل از 5 روزگی نوزادان ، آنها را بررسی نکنید.

یک هفته بعد تولد میتواند به آرامی پوشال یا پشمهای روی نوزادان را کنار زد و اگر نوزاد مرده ایی بود آن را خارج کرد.

در دوران شیردهی حیوان به انرژی زیادی نیاز دارد همیشه آب تازه و غذای پرانرژی  و سبزیجات در اختیار او قرار دهید.

در ابتدای تولد نوزادان چشم بسته بوده و بدون مو هستند.در روزهای ابتدایی تولد هرگز مادر را از نوزادان دور نکنید چون باعث کاهش دمای بدن و مرگ خواهد شد.

هرگز نوزادان را لمس نکنید چون مادر به آنها بی توجه خواهد بود و آنها را خواهد کشت.  چشم نوزادان در روزهای 15 بازخواهد شد و کم کم از لانه خارج میشوند. سعی کنید تا روز 26 نوزادان را از مادر جدا نکنید.گاهی برخی از نوزادان از لحاظ جسمی ضعیف اند یا بیماراند که توسط مادر کشته و خورده خواهد شد. این امر توسط سایر همسترهای بالغ نیز مرسوم است که اگر همستری بیمار شود و دچار زخم در بدن شود توسط سایرین خورده خواهد شد.استرسهایی مانند صدای بلند فضای کثیف و کوچک علل دیگر خورده شدن نوزادان توسط مادر است.

تعداد غدد پستانی در همستر ماده 6 الی 10 جفت است. اگر مادر توانایی شیردادن به نوزادان را نداشته باشد به احتمال زیاد همگی تلف خواهند شد چون امکان تغذیه دستی برای همستر نوزاد وجود ندارد.در سن 14 الی 15 روزگی موهای آنها به طور کامل درمیآید .همسترها بر حسب جنسیت باید نگه داری شوند هرگز همستر نر و ماده را باهم نگه داری نکنید.

تعیین جنسیت همسترهای نوزاد:

در 14 روزگی به آسانی انجام میشود غدد پستانی ماده ها به خوبی مشخص است .و بعد یک ماهگی از طریق آلت تناسلی خارج تعیین جنسیت میشوند. فاصله آلت تناسلی نر و مقعد زیاد بوده ولی فرج حیوان ماده به مقعد نزدیک تر میباشد. بعد بلوغ جنسی یک جفت بیضه در کنار دم به صورت بزرگ دیده میشود و به بدن حالت نوک تیز میدهد اما در ماده ها این حالت وجود ندارد و در کل جثه ماده از نرها ی همسن خود بزرگتر است.